De luns a venres
de 10:00 a 15:00

946 187 072

Buscador

Receitas

Agasallos

Formato económico

Formato familiar

cociña duada

Come san

Política de privacidade

 1. Datos da empresa

  En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, a continuación expóñense os datos identificativos da empresa.

  Denominación social: SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. 

 2. C.I.F./N.I.F.: A48434781

 3. Domicilio Social: Pol.Landabaso S\N , 48370 Bermeo (BIzkaia) 

 4. Teléfono: 946880500

 5. Fax:946880376

 6. Propiedade intelectua

  O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen neste sitio web están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión nin a súa modificación, transformación ou descompilación nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular,sen o permiso previo e por escrito de SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. .

  O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio webpara o seu uso persoal e privado, e queda prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. .

  SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. velará polo cumprimento das anteriores condicións e pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, e exercerá todas as accións civís e penais que correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

 7. Protección de datos de carácter persoal

  Política de privacidade de SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A.

  Cada vez que use este sitio web estará baixo a aplicación da política de privacidadevixente en cada momento e debe revisar o dito texto para comprobar que está conforme con el.Os datos persoais que nos achega serán obxecto de tratamento en ficheiros responsabilidade de SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. cuxas finalidades son:

  1. O desenvolvemento, cumprimento e execución dun contrato de compravenda ou de ofrecemento de servizo ou de calquera outro contrato entre ambos.
  2. Atender as solicitudes que nos presente.
  3. Proporcionarlle información acerca dos produtos ou servizos de SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A., incluíndo, en relación con estes, o envío de comunicacións comerciais por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente (como SMS).

  SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. con domicilio en Pol. Landabaso S\N, 48370 Bermeo (Bizkaia), como responsable do tratamento, comprométese a respectar a confidencialidade da súa información de carácter persoal.

  Os seus datos non se han ceder a ningunha entidade sen o seu consentimento previo.

  Pode exercer osdereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión,portabilidade ou cancelación e revogar o consentimento dado, dirixindo escrito con copia do seu DNI ao enderezo anteriormente citado ou ao correo electrónico: campos@salica.es

  Tamén poderá, no caso de non ver atendidos os seus dereitos, presentar a súa reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 8. Varios

  A.- Cookies

  Podemos recoller información sobre o seu ordenador, incluído, de ser o caso, o seu enderezo de IP, sistema operativo e tipo de navegador, para a administración do sistema. Trátase de datos estatísticos sobre como navegar polo noso sitio web.

  Pola mesma razón, podemos obter información sobre o seu uso xeral de Internet, arquivo decookiesque se almacena no disco duro do seu ordenador. As cookiesconteñen información que se transfire ao disco duro do seu ordenador.

  As cookiesaxúdannos a mellorar o noso sitio web e a ofrecer un servizo mellor e máispersonalizado. En concreto, permítennos:

  • Facer unha estimación sobre números e patróns de uso.
  • Almacenar información acerca das súas preferencias e personalizar o noso sitio web conforme os seus intereses individuais.
  • >Acelerar as súas buscas.
  • Recoñecelo cando regrese de novo ao noso sitio.

  Pode negarse a aceptar cookiesactivando a configuración no seu navegador que permite rexeitar as cookies.Non obstante, se selecciona esta configuración quizais non poida acceder a determinadas partes do sitio web ou non poida aproveitar algún dos nosos servizos. Non sendo que vostede axustase a configuración do seu navegador de maneira que rexeite cookies, o noso sistema ha producir cookiescando se conecte ao noso sitio.

  B.-SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. pode modificar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como a súa configuración e presentación.

  C.-SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. comprométese a través deste medio a NON REALIZAR PUBLICIDADE ENGANOSA. Para estes efectos, polo tanto, non serán considerados como publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que poidan atoparse ao longo do contido das distintas seccións do web de SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida nestas seccións. SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilo tan axiña como teña coñecemento deses erros.

  SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme o disposto na Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico. Para estes efectos non será considerado como comunicación comercialtoda a información que se lles envíe AOS CLIENTES de SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre cliente e SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. así como o desenvolvemento das tarefasde información, formación e outras actividades propias do servizo que o cliente ten contratado coa empresa.

  SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A.non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable no que poida incorrer o usuario no seu acceso a este sitio web e/ou no uso das informacións contidas nel.

  SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. non será responsable dos danos e perdas producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas neste sitio web e dos programas que incorpora. As ligazóns (links) e o hipertexto quea través deste sitio web lle posibiliten ao usuario acceder a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros non pertencen nin están baixo o control de SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A.; esta entidade non se fai responsable nin da información contida neles nin de ningún efecto que puidese derivarse da dita información.

  SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade da dita entidade, aparezan neste sitio web. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitude do contido das ligazóns aos webs aos que poida accederse desde este sitio web.

  H.-En definitiva, o usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, ligazóns (links) e hipertexto incluídos neste sitio web.


Sitemap


Produtos Gourmet | Produtos Delicatessen | Delicatessen Tenda | Peixe conxelado | Conservas de peixe | Estañado | Atún | Ventresca | Bonito do Norte | Alimentación saudable | comida fácil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

< >